Еволюція біосфери

Біосфера є специфічною оболонкою земного простору, населеною живими організмами. Біосфера поширюється на гідросферу, нижню частину атмосфери, верхню частину літосфери. Незважаючи на те, що в кількісному співвідношенні жива речовина становить лише одну десятимільйонну частку маси земної кори, в якісному відношенні жива речовина є найбільш високоорганізованою матерією нашої планети. Складові компоненти живих організмів - це елементи, які широко поширені у природі. Живі істоти вибірково поглинають їх для побудови власних тканин.

Етапи еволюції

Згідно з даними різних джерел біосфера з'явилася 3,5-4,5 млрд. років тому. Велика частка тверджень та висновків щодо еволюції біосфери на Землі носять гіпотетичний характер. Перші наукові теорії з приводу зародження життя на нашій планеті були створені Опаріним і Голдейном. На їхню думку на початкових етапах геологічної історії стався абіогенний синтез, коли в первинному земному океані, багатому різноманітними простими хімічними сполуками, під дією різних факторів середовища синтезувалися більш складні органічні речовини і біополімери. Так з'явилися первісні білки, з яких будувалися мікроскопічні живі організми. У даній теорії є основний недолік: немає доказів, що підтверджують можливість абіогенного синтезу на Землі. Ця гіпотеза суперечить багатьом законам фізики і математики, а також геологічним даним. Тому більшість учених дотримуються думки, що живе може походити тільки від живого. Однак не виключається версія, що абіогенний синтез стався саме в умовах планети, що зароджувалася, за певним впливом факторів навколишнього середовища, що складно відтворити в лабораторних умовах.evolyucyya_byosferi На думку Вернадського, життя - це вічна основа космосу, як енергія й матерія. З урахуванням уявлень про біосферу як про земний і космічний механізми одночасно, Вернадський простежував зв'язок еволюції біосфери з еволюцією космосу. Тому академік вважав, що життя вічне, тому що космос вічний.

Відзначається тісний зв'язок біосфери із гідросферою. На це вказує те, що більшою частиною будь-якого живого організму є вода. Наприклад, людина складається з води на 70%, а медуза - на 98%. Можна вважати, що життя на нашій планеті з'явилася з того моменту, як на ній утворилася гідросфера, що відбулося за геологічними даними практично з початку існування Землі. Багато властивостей живих істот обумовлені саме наявністю в їх складі води, яка сама по собі є феноменальним речовиною, здатною переходити з одного стану в інший. Можливо, поняття про біосферу, запропоноване деякими вченими, як про сверхорганізм, пов'язано з основними властивостями води.

Багато вчених і письменників-фантастів припускають, що в космічному просторі існують не тільки білково-нуклеїново-водні форми життя, але й інші варіанти: плазмоїди, лавоби, радіоби, термофаги, водороби.

В даний час більшістю вчених визнана теорія, що життя на нашій планеті виникле на самому ранньому етапі її існування від загальногалактичної земної системи.