Географічні карти

Географічні карти більш придатні для використання у повсякденному житті, ніж глобуси. Географічна карта являє собою узагальнене зображення на площині поверхні Землі, зменшене в розмірах, причому для визначення місць розташуваннь географічних об'єктів використовуються умовні знаки. За допомогою карт вивчають земну поверхню, а також природні та господарські об'єкти. При складанні географічних карт застосовують топографічні та геологічні знімки місцевості, а також дані обробки і синтезу відомостей з інших джерел.

Загальногеографічні карти 

Застосовується класифікація географічних карт за територіальною ознакою, змістом, призначенням і масштабом. За охопленням території розрізняють карти світу, морів і океанів, материків, країн, областей, регіонів. Найбільшим попитом користуються загальногеографічні карти, на які нанесені форми рельєфу земної поверхні, гідрографічні об'єкти, населені пункти, кордони країн. Всі інші карти називаються тематичними, так як на них детально вказані певні елементи із загальногеографічної карти, наприклад, рельєф, кліматичні пояси, грунтовий покрив, дороги, поширення рослин, тощо. За призначенням карти ділять на довідкові, туристичні, навчальні, тощо. Існує класифікація карт за масштабом. Виділяють великомасштабні, виконані в масштабах більш 1:200000; дрібномасштабні, створені в масштабах менш 1:1000000; середньомасштабні роблять у масштабах від 1:200000 до 1:1000000.Географічна карта світуНа великомасштабних топографічних картах масштаб є постійною величиною на всіх ділянках карти. Рельєф на даних картах позначений у формі горизонталей, що з'єднують точки на одній висоті над рівнем моря. На дрібномасштабних картах в будь-якому випадку з'являються спотворення площ, кутів і відстаней, так як немає можливості розгорнути зменшену поверхню земної кулі на одній площині. Тому при складанні карт вдаються до картографічних проекцій - спеціальних методик розгортки на площині земної поверхні.

Картографічні проекції

Всі картографічні проекції за характером спотворень ділять на рівнокутні, рівновеликі, довільні. З використанням рівнокутних проекцій зберігаються правильні контури об'єктів, але спотворюються величини площ, рівновеликих проекцій - навпаки, площі відповідають дійсності, але обриси спотворені. Довільні проекції допускають спотворення як обрисів, так і площ материків, океанів, ін. Вибирають ту чи іншу проекцію залежно від положення і розмірів зображуваної території, призначення карти та її змісту.Географічні карти За способом перенесення градусної мережі з глобуса на карту виділяють чотири типи картографічних проекцій: азимутні, циліндричні, конічні та довільні (умовні).