Гідросфера

Гідросфера - водна оболонка Землі, включає в себе всю хімічно не пов'язану воду незалежно від її стану (рідку, газоподібну, тверду). Гідросфера є однією з геосфер, що розташована між атмосферою та літосферою. Ця переривчаста оболонка включає всі океани, моря, континентальні прісні й солоні водойми, крижані масиви, атмосферну воду та воду в живих істотах.

Приблизно 70% поверхні Землі покриті гідросферою. Її обсяг близько 1400 млн. кубометрів, що складає 1/800 об'єму всієї планети. 98% вод гідросфери - Світовий океан, 1,6% укладено в материкових льодах, інша частина гідросфери припадає на частку прісних річок, озер, підземних вод. Таким чином, гідросфера ділиться на Світовий океан, підземні води і континентальні води, причому кожна група, в свою чергу, включає підгрупи більш низьких рівнів. Так, в атмосфері вода знаходиться в стратосфері та тропосфері, на земній поверхні виділяють води океанів, морів, річок, озер, льодовиків, в літосфері - води осадового чохла, фундаменту.

Незважаючи на те, що основна маса води зосереджена в океанах і морях, а на частку поверхневих вод припадає лише мала частина гідросфери (0,3%), саме вони відіграють головну роль в існуванні біосфери Землі. Поверхневі води - це основне джерело водопостачання, обводнення та зрошення. У зоні водообміну прісні підземні води швидко оновлюються в ході загального кругообігу води, тому при раціональної експлуатації можна використовувати їх необмежено довгий термін.

У процесі розвитку молодої Землі гідросфера формувалася при становленні літосфери, яка за геологічну історію нашої планети виділила величезну кількість водяної пари і підземних магматичних вод. Гідросфера утворилася в ході тривалої еволюції Землі та диференціації її структурних компонентів. У гідросфері вперше на Землі зародилося життя. Пізніше на початку палеозойської ери відбувся вихід живих організмів на сушу, і почалося поступове розселення їх на континентах. Життя без води неможливе. У тканинах всіх живих організмів міститься до 70-80% води.

Води гідросфери постійно взаємодіють із атмосферою, земною корою літосфери та біосферою. На кордоні між гідросферою та літосферою формуються практично всі осадові гірські породи, які складають осадовий шар земної кори. Гідросферу можна розглядати як частину біосфери, так як вона повністю заселена живими організмами, які, в свою чергу, впливають на склад гідросфери. Взаємодія вод гідросфери і перехід води з одного стану в інший виявляється як складний кругообіг води в природі. Всі види кругообігу води різних обсягів являють собою єдиний гідрологічний цикл, в ході якого здійснюється відновлення всіх типів вод. Гідросфера є незамкненою системою, води якої тісно взаємопов'язані, що обумовлює єдність гідросфери як природної системи і взаємовплив гідросфери та інших геосфер.