Світовий океан

Світовий океан - це частина водної оболонки Землі (гідросфери), що покриває 70,8% поверхні нашої планети. Це безперервний водний простір, що оточує материки й острови. Характерною рисою Світового океану є спільність сольового складу вод.

Поняття «океан» відомо з давньогрецької міфології. В міфах так називали бога однієї великої ріки Океан, яка омивала всю Землю.

Континенти і великі архіпелаги ділять Світовий океан на чотири великі частини (океани): Тихий, Атлантичний, Індийський і Північний Льодовитий. Між суходолом і Світовим океаном постійно відбувається обмін речовин, важливу роль в цьому відіграє кругообіг води в природі. Також Світовий океан як частина гідросфери безперервно взаємодіє із земною корою літосфери та атмосферою, що відбивається на його фізичних і хімічних параметрах. Кожен з чотирьох океанів має свої характерні особливості, але між ними і багато спільного, тому що води океанів вільно змішуються. Таким чином, відрізняються кількісні показники гідрохімічного та гідрологічного режиму, а фізичні властивості та хімічний склад води постійні.

Океанічна вода - це розчин солей, де середня концентрація становить приблизно 35 г / л. Склад солей відносно постійний і регулюється розчинністю, обміном речовин із атмосферним повітрям і дном, знесенням води з материків, життєдіяльністю морських мешканців.

Фізико-географічні особливості Світового океану відображаються на гідрологічному режимі. Так, з урахуванням даних особливостей весь простір Світового океану ділиться на окремі океани, моря, затоки, протоки, бухти. Сучасний розподіл океану заснований на морфологічних, гідрохімічних і гідрологічних властивостях його акваторій, які ізольовані одна від одної цілими континентами або їх ділянками та островами. Межі Світового океану чітко виражені тільки у берегів суші, а між різними океанами, морями та їх частинами прикордонні лінії умовні.

Найбільш великий і глибокий з усіх - Тихий океан, який займає половину всієї водної поверхні Землі. Наступний за розмірами - Атлантичний океан, потім Індійський. Найменшим і холоднішим є Північний Льодовитий океан.

Світовий океан є масивним акумулятором сонячної енергії і вологи. Це обумовлює згладжування різких коливань температур, зволоження віддалених регіонів суші, завдяки чому створюються сприятливі умови для існування живих організмів. Світовий океан є джерелом мінеральних, хімічних та енергетичних ресурсів, що використовуються людиною в господарстві, а також білкових продуктів харчування. Із давнини по водах Світового океану пролягають транспортні шляхи між країнами. Близько 80% вантажообігу припадає на частку океанічних шляхів. Освоєння Світового океану і використання його вод у різних економічних галузях світових держав в глобальних масштабах не тільки дозволило вирішити важливі економічні, правові та політичні проблеми, а й призвело до забруднення Світового океану. Велика частина акваторії океанів забруднена продуктами антропогенної діяльності, зокрема нафтопродуктами.