Ресурси Світового океану

Світовий океан покриває понад 70% земної поверхні. Океан є джерелом багатьох мінеральних ресурсів, води, енергії, їжі для людини.

У водній товщі, дні та надрах Світового океану містяться різні тверді, рідкі та газоподібні мінеральні речовини. Багато які з них є об'єктами промислового використання. Велике практичне значення мають нафта і газ, а також родовища олова, алмазів, золота, рідкісних металів, заліза, марганцю, поклади сполук фосфору, сірки, нерудних будівельних матеріалів.

Більше 50% світових енергетичних ресурсів Світового океану - нафти і газу - укладені в його надрах. Саме ці корисні копалини дають більше 90% вартості мінеральної сировини, що отримують з океану. У потужних осадових товщах утворилися поклади вуглеводнів в ході трансформації мас похованої органічної речовини. За оцінками фахівців загальна нафтогазоносна площа в районі шельфу становить 13 млн. кв. км (приблизно 50% площі шельфу). Орієнтовно геологічні запаси океанічної нафти (до глибини 300 м) оцінюються в 280 млрд. тонн. В даний час намітилася тенденція до збільшення частки морських промислів у загальносвітовому видобутку нафти і газу. Найбільшими районами видобутку даних корисних копалин є Перська та Мексиканська затоки. Не так давно ведеться промисловий видобуток газу і нафти у великих масштабах із дна Північного моря.

У шельфі виявлені та розробляються також поверхневі поклади, які представлені множинними розсипами на океанічному дні. В них містяться металеві руди і неметалеві копалини. Ці розсипи формуються у зв'язку з інтенсивним перемиванням осадових порід хвилями (природне шліхуванння) або це реліктові поклади у затоплених морською водою річкових долинах. Високу значущість мають розсипи олова біля узбережжя Індонезії, Малайзії й Таїланду, розсипи золота біля берегів Аляски і західного узбережжя Північної Америки, алмазні відкладення біля берегів Намібії, розсипи рідкісних металів біля узбереж Індії, Бразилії, Австралії.

У декількох ділянках рифтових зон серединних хребтів Тихого океану знайдені поліметалічні руди, які містять цинк, мідь, срібло, золото і сульфіди. Дані масивні сульфідні руди формують конусоподібні або пластові тіла невеликій площі безпосередньо на поверхні базальтового шару океанічного дна. Вчені вважають, що формування покладів поліметалевих сульфідних руд обумовлене наявністю високотемпературних гідротермальних розчинів, що утворюються в ході циркуляції води океану по тріщинах розпечених молодих базальтових порід при утворенні океанічної земної кори у відповідних зонах.

На мілководді виявлені поклади сполук фосфору, які можна використовувати в господарстві для виготовлення добрив. Ці поклади формуються в ході біогенного осадження фосфору і його подальшого концентрування у формі конкрецій або оолітів.

У багатьох країнах світу ведуться роботи по вийманню з прибережних областей океану піску, гравію, коралового вапняку, вапняного мулу, раковин молюсків в якості будівельного матеріалу.

Також слід врахувати, що морська вода являє собою багатокомпонентний розчин і служить невичерпним джерелом прісної води, магнію, брому і кухонної солі. Проводяться дослідження, в ході яких намагаються витягувати розчинені в морській воді цінні метали.

Океан є невичерпним джерелом енергії. Велике значення має енергія припливів, енергія хвиль, енергія термічного градієнта. Близько 75% надходить сонячного випромінювання доводиться на поверхню океанів, тому Світовий океан служить гігантським накопичувачем тепла. Ці види енергетичних ресурсів визначаються як потенційно придатні для використання. В даний час активно проводять розробки способів застосування в промислових масштабах різних джерел енергії океану.

Біологічні ресурси Світового океану - це ресурси, сформовані в процесі життєдіяльності морських організмів. Щорічний вилов риби, молюсків і ракоподібних в Світовому океані становить десятки мільйонів тонн. Часто використовують сучасні рибозаводи для інтенсивного видобутку цінних промислових видів риб - сардини, оселедця, тріски, морського окуня, тунця, тощо. Також важливо використання інших біологічних ресурсів Світового океану - перлів, водоростей, харчових добавок, йоду, натрію, калію в медицині, гуано як добрива.