Форми рельєфу материків

Головними елементами рельєфу суші є рівнини і гори. Ці основні форми утворюють макрорельєф земної поверхні.

Гора - це височина з наявністю вершинної точки, схилів, підошовної лінії, що підноситься над місцевістю більш, ніж на 200 м. Якщо височина не перевищує 200 м, її називають пагорбом. Форми рельєфу, які розташовуються по одній лінії і мають гребінь і схили, називаються гірськими хребтами. Між гірськими хребтами зазвичай знаходяться гірські долини, що розділяють їх. Якщо гірські хребти з'єднуються між собою, формуються гірські ланцюги. Комплекс гірських ланцюгів, окремих хребтів і долин являє собою гори, наприклад, Уральські, Кавказ, Карпати, тощо.formi_relfu_materikyv Ділянки земної поверхні, що займають велику площу, з гірськими хребтами, високими рівнинами і долинами називаються нагір'ями. Прикладами великих нагір'їв є Іранське, Вірменське, ін.

Гірськи системи

Розрізняють групи гірських систем за походженням: тектонічні, брилові і складчасто-брилові, вулканічні, ерозійні.

Утворення тектонічних гір відбувається при рухах земної кори. В їх структурі помітні одна або багато складок, які підняті на велику висоту. Найвищі гори світу саме складчасті. Це Гімалаї, Памір, Кордільєри, ін. Характерними рисами скадчастих гір є загострені пики, тіснини (вузькі долини), довгі гребені.

У процесі підняття і опускання ділянок (брил) земної кори по площинах розломів формуються брилові і складчасто-брилові гори. Рельєф цих гірських систем характеризується сплощеними вершинами, вододілами, обширними долинами з плоским дном. Представляють цю групу Уральські гори, Алтай, Аппалачі, тощо.

Формування вулканічних гір відбувається при накопиченні продуктів вулканічної діяльності. Ерозійні гори утворюються при поділі високих рівнин під впливом факторів зовнішнього середовища, зокрема текучих вод.

Існує класифікація гірських систем по висоті: низькі (до 1 км), високі (від 2 до 5 км), найвищі (більше 5 км).

Велику частку поверхні суші займають рівнини, що мають плоский або слабогорбкуватий рельєф. Зазвичай рівнинні області незначно похилі.

Характер поверхні рівнин визначає їх поділ на плоскі, горбисті та хвилясті. На великих рівнинах, наприклад, Західно-Сибірській, розрізняють ділянки із різними формами рельєфу.

По відношенню до рівня моря рівнини поділяються на низинні (до 200 м), піднесені (до 500м) і плоскогір'я (понад 500 м). Низовини часто плоскі, а піднесені і високі рівнини зазвичай сильно розчленовані водними потоками і характеризуються горбистим рельєфом. Ряд рівнин знаходиться нижче рівня моря. Іноді на рівнинах можуть бути глибокі западини, наприклад, в Мертвому морі западина досягає 400 м нижче рівня моря.

Якщо піднесена рівнина відмежована від навколишньої місцевості стрімкими уступами, то вона називається плато, наприклад, Путорана, Устюрт, тощо.

Розрізняють декілька різновидів рівнин за походженням: первинні (морські) рівнини, пластові, алювіальні (наносні), лавові, ерозійні. Морські рівнини сформувалися внаслідок морських регресій, це найбільші рівнини планети. Пластові рівнини представляють собою сплощені ділянки древніх платформ, які характеризуються майже горизонтальним заляганням пластів осадових порід. Відносно невеликі за площею наносні рівнини розташовані в долинах річок. Вони були сформовані в результаті вирівнювання поверхні річковими відкладеннями. Лавові рівнини утворилися із застиглої лави. Походження ерозійних пояснюється поступовим руйнуванням древніх гір. Вони зазвичай горбисті і піднесені.