Внутрішня будова Землі

Земля, так само, як і багато інших планет, має шарувату внутрішню будову. Наша планета складається з трьох основних шарів. Внутрішній шар - це ядро, зовнішній - земна кора, а між ними розміщена мантія.

Ядро являє собою центральну частину Землі і розташоване на глибині 3000-6000 км. Радіус ядра складає 3500 км. На думку вчених, ядро складається з двох частин: зовнішньої - ймовірно, рідкої, і внутрішньої - твердої. Температура ядра складає близько 5000 градусів. Сучасні уявлення про ядро нашої планети були отримані в ході тривалих досліджень та аналізу отриманих даних. Так, доведено, що в ядрі планети вміст заліза досягає 35%, що обумовлює його характерні сейсмічні властивості. Зовнішня частина ядра представлена обертовими потоками нікелю та заліза, які добре проводять електричний струм.vnutryshnya_budova_zemlyПоходження магнітного поля Землі пов'язано саме з цією частиною ядра, так як глобальне магнітне поле створюється електричними струмами, що протікають в рідкої речовині зовнішнього ядра. Через дуже високу температуру зовнішнє ядро значно впливає на ділянки мантії, що контактують з ним. У деяких місцях виникають величезні тепломасопотоки, спрямовані до поверхні Землі. Внутрішнє ядро Землі тверде, також має високу температуру. Вчені вважають, що такий стан внутрішньої частини ядра забезпечується дуже високим тиском в центрі Землі, що досягає 3 млн. атмосфер. При збільшенні відстані від поверхні Землі підвищується стиснення речовин, при цьому багато з яких переходять в металевий стан.

Проміжний шар - мантія - покриває ядро. Мантія займає близько 80% обсягу нашої планети, це найбільша частина Землі. Мантія розташована догори від ядра, але не досягає поверхні Землі, зовні вона стикається із земною корою. В основному, речовина мантії перебуває в твердому стані, крім верхнього в'язкого шару завтовшки приблизно 80 км. Це астеносфера, в перекладі з грецької мови означає «слабкий шар». На думку вчених, речовина мантії безперервно рухається. При збільшенні відстані від земної кори в бік ядра відбувається перехід речовини мантії в більш щільний стан.

Зовні мантію покриває земна кора - зовнішня міцна оболонка. Її товщина варіює від декількох кілометрів під океанами до декількох десятків кілометрів у гірських масивах. На частку земної кори припадає всього 0,5% загальної маси нашої планети. До складу кори входять оксиди кремнію, заліза, алюмінію, лужних металів. Континентальна земна кора ділиться на три шари: осадовий, гранітний та базальтовий. Океанічна земна кора складається з осадового і базальтового шарів.

Літосферу Землі формує земна кора разом із верхнім шаром мантії. Літосфера складається з тектонічних літосферних плит, які начебто «ковзають» по астеносфері зі швидкістю від 20 до 75 мм в рік. Рухомі одна щодо одної літосферні плити різні за величиною, а кінематику пересування визначає тектоніка плит.