Гірські породи

У структурі Землі є безліч хімічних елементів, зокрема азот, кремній, залізо, ін. Хімічні елементи формують сполуки, з яких складаються мінерали. У свою чергу, скупчення одного або декількох мінералів утворюють гірські породи. Так, з одного мінералу складаються такі породи, як вапняк, мармур, гіпс, з декількох - базальт, граніт. В даний час в природному середовищі відомо близько 1000 різних гірських порід. Всі вони поділяються на три великі групи залежно від походження. Це осадові, магматичні й метаморфічні гірські породи.gyrsky_porodi Осадові гірські породи є покривом більше 80% земної поверхні. Їх характерними рисами є пористість і шаруватість. Зазвичай осадові породи формуються в процесі накопичення в океанах і морях залишків загиблих живих організмів або принесених із суші частинок зруйнованих гірських порід. У зв'язку з тим, що накопичення осадових порід відбувається нерівномірно, утворені шари мають нерівну товщину (потужність). Часто в осадових породах вчені виявляють древні скам'янілості рослин і тварин.

За місцем утворення осадові гірські породи поділяють на морські та континентальні. Місцем утворення морських порід є морське та океанічне дно. До цієї групи належать пісок, деякі види глини, гравій. Прикладами континентальних осадових порід є глина, лес. Глина являє собою подрібнені тверді гірські породи і складається з дрібних лускоподібних частинок. Глина має здатність добре вбирати вологу, це водотривкий і пластичний матеріал, що має різноманітне забарвлення. Широко поширена така гірська порода, як лес, яка, на відміну від глини, легко пропускає вологу. Лес складається з кварцу, вуглекислого вапна, часток глини, гідратів оксиду заліза.

У велику групу об'єднані біогенні осадові породи, які сформувалися з решток загиблих рослин і тварин. Ця група включає доломіт, вапняки, крейду, трепел, ряд горючих корисних копалин (кам'яне вугілля, нафту, горючі сланці). Породи, які утворилися при осадженні з водних розчинів, також відносяться до осадових (кам'яна сіль, гіпс, бурий залізняк, тощо).gyrsky_porody Магматичні гірські породи з'являються при охолодженні магми. Для них характерна кристалічна будова, відсутність шаруватості. У цих породах не знаходять залишків померлих тварин і рослин. Породи даної групи ділять на глибинні та екструзивні. Перші сформувалися в глибині земної кори під великим тиском, де магма остигає вкрай повільно. Найпоширенішою гірською кристалічною породою цього типу є граніт, у складі якого розрізняють три мінерали: слюду, польовий шпат і кварц. Екструзивні гірські породи утворюються в разі виходу магми на поверхню Землі. Вони виглядають як спечена маса, іноді склоподібна (вулканічне скло). Іноді може формуватися дрібнокристалічна порода - базальт.

Група метаморфічних гірських порід утворилася шляхом хімічних змін осадових і магматичних порід під дією високого тиску і високих температур. Так, з глини виходять глинисті сланці, з вапняку - мармур, з піску - тверді пісковики, що за певних умов можуть перетворюватися у міцні кварцити. Якщо магматичні породи перетворюються під впливом фізичних факторів середовища, відбувається їх перекристалізація. Наприклад, з граніту утворюється нова порода гнейс з шаруватою структурою.