Мінерали

Наша планета складається з багатьох хімічних елементів (заліза, азоту, кремнію, тощо). Сполуки цих елементів називаються мінералами. Більшість мінералів включають два, рідше кілька хімічних елементів, наприклад, кухонна сіль включає натрій і хлор, магнітний залізняк - кисень і залізо. Самородні мінерали складаються з одного елемента, наприклад, алмаз, сірка, золото, ін. Тільки 40 самородних мінералів зустрічаються в природі. На їх частку припадає 0,1% маси земної кори.myneraliМінерали можуть бути в природі як у твердому, так і в рідкому (ртуть, нафта) або газоподібному стані (вуглеводень, сірчанокислий газ). Для більшості мінералів характерна кристалічна будова, причому вид кристала для певного мінералу завжди незмінний. Так, кристали галита виглядають у формі куба, кварцу - у формі призми. Деякі з мінералів можуть поступово збільшуватися в розмірах, тому вони зустрічаються як в мікроскопічному вигляді, так і в гігантському.

Класи мінералів

Всі мінерали розділені на декілька класів за типом утворення. Так, деякі утворюються з магми при її повільному остиганні (слюда, кварц), інші - при швидкому охолодженні магми на великій глибині (сірка), ряд мінералів виділяється при дуже високих температурах на великій глибині під високим тиском (алмаз, яшма), частина мінералів виділяється з гарячих водних розчинів в підземних жилах літосфери (рубіни, аметисти, гранати), можливе утворення мінералів в процесі хімічного вивітрювання (солі, бурий залізняк, гіпс).myneral В даний час виділено і вивчено понад 2500 мінералів. Розрізняють мінерали по їх фізичних властивостях: блиску, кольору, прозорості, твердості, питомій вазі, тощо. З мінералів найпоширенішими є 40-50 видів. Це породоутворюючі мінерали, наприклад, кварц, польовий шпат, галіт, ін.